Paikallissäännöt

SEA GOLF RÖNNÄS – PAIKALLISSÄÄNNÖT (päivitetty 6.6.2022)

1 Haitat

Kaikki pelialueella olevat päällystetyt tiet ja polut, rakennukset, mittamerkit, sadettajan kannet, pintavesikaivot, penkit, opasteet ja jäteastiat ovat kiinteitä haittoja. Vapautuminen säännön 16.1 mukaisesti.

Huomautus 1:

Mikäli väylää 11 pelattaessa pallo päätyy väylän 13 OB-paalun vaikutuspiiriin (väylällä 11 musta sivu), saa paalusta vapautuksen em. säännön nojalla. Samoin menetellään Puisto-kentän vastaavassa tilanteessa väylillä 4/5.

2 Sähköjohdot ja -tolpat

Puisto-kentän väylillä 5 ja 8 on sähkölinjoja. Pallon osuessa sähköjohtoon tai tolppaan, on lyönti uusittava rangaistuksetta. Katso sääntö 14-6, kuinka toimia

3 Kiinteä haitta viheriön läheisyydessä

Pelaaja voi vapautua säännön 16 .1b nojalla kiinteän haitan vaikutuksesta pallon ollessa yleisellä pelialueella ja kiinteä haitta on pelilinjalla, ja se on a) enintään kahden mailanmitan etäisyydellä viheriöstä, ja b) enintään kahden mailanmitan etäisyydellä pallosta.

Poikkeus –Vapautumista ei sallita, jos pelilinja ei ole tarkoituksenmukainen. Vapautumista ei siis sallita tämän paikallissäännön perusteella, jos pelaaja valitsee pelilinjan, joka on selkeästi epätarkoituksenmukainen.

4
Istutetut puut ja pensaat

Vastaistutetut puut ja pensaat, jotka on merkitty sinivalkoisin paaluin ovat kiellettyä pelialuetta, jota käsitellään epänormaalina kenttäolosuhteena. Kielletyn pelialueen haittaamisesta täytyy vapautua ilman rangaistusta Säännön 16.1f mukaisesti.

Sen sijaan puiden ympärillä olevat verkot (myyrä- ja jänissuojat) ovat kentän oleellisia rakenteita, joista ei voi vapautua rangaistuksetta.

5 Eläinten jätökset

Pelaajan harkinnan mukaan eläinten (hanhet, joutsenet supikoira…) jätöksiä voidaan pitää

  1. irrallisena luonnonhaittana, joka voidaan poistaa säännön 15.1 nojalla
  2. kunnostettavana alueena, vapautuminen säännön 16.1 mukaisesti

Jos jätöksiä on viheriöllä, ne voi harjata pois pelilinjalta ja säännön 8.1a mukaisesta pelilinjan parantamisesta ei seuraa rangaistusta.

6 Bunkkerit

Väylän 15 bunkkerin portaat ovat kiinteä, ei liikuteltava haitta. Vapautuminen säännön 16-1 mukaisesti.

7 Estealueet

Estealueet on merkitty joko punaisiksi tai keltaisiksi. Mikäli on käytetty myös samanvärisiä viivoja, ovat nämä viivat estealueiden rajoja.

Huomautus 2:

Väylän 13 avauksessa oikealla on vesiesteen takana, väylällä 11 OB-raja. Mikäli pallo kuitenkin kääntyy väylän 11 puolelta väyliä erottavalle punaiselle estealueelle, saa vain tämän tilanteen kohdalla poikkeuksellisesti pelata myös estealueen vastakkaiselta puolelta eli tässä tapauksessa väylän 13 puolelta. Sääntö 17.1d + poikkeus.

​​​​​​​8 Kentän ulkorajat

Kentän ulkorajat on merkitty raja-aidalla tai valkoisin paaluin (sääntö 18.2). Pallo on ulkona, vaikka se edellä mainitussa tilanteessa päätyisikin kentän toiselle osalle, jossa pelaaminen on sallittua.

Huomautus 3:

Väylän 1 oikeassa reunassa ja väylien 13 ja 18 vasemmassa reunassa kulkevien päällystettyjen teiden kentän puoleinen asfalttireuna on ko. väylien OB-raja koko väylän matkalla ja rajaa ei ole missään kohtaa merkitty paaluin eikä maalauksin.


RANGAISTUS PAIKALLISSÄÄNNÖN RIKKOMISESTA:
Lyöntipeli – kaksi lyöntiä, Reikäpeli – reiän menetys

Voimassaolo

Nämä Sea Golf Rönnäsin Meri- ja Puisto-kenttää koskevat paikallissäännöt ovat voimassa 6.6.2022 lähtien. Mahdollisista muutoksista ja tilapäisistä poikkeamista ilmoitetaan aina erikseen kotisivuilla tai kilpailukohtaisissa määräyksissä. Joissain Golfliiton järjestämissä kilpailuissa saattaakin olla vain kilpailua koskevia – näistä paikallissäännöistä poikkeavia -sääntöjä, mutta ne koskevat vain ko. kilpailupäivinä kilpailuun osallistuvia pelaajia.