Paikallissääntöihin päivitys

Paikallissääntöihin muutos:

Huomautus:

Väylän 13 avauksessa oikealla on vesiesteen takana, väylällä 11 OB-paalut. Mikäli pallo kuitenkin kääntyy väylän 11 puolelta väyliä erottavalle punaiselle estealueelle, saa vain tämän väylän kohdalla poikkeuksellisesti pelata myös estealueen vastakkaiselta puolelta eli tässä tapauksessa väylän 13 puolelta, luonnollisesti silloinkin yhdellä rangaistuslyönnillä. Sääntö on voimassa välittömästi ja on korjattu myös paikallissääntöihin.

 

SEA GOLF RÖNNÄS – PAIKALLISSÄÄNNÖT 2019

1 Haitat

Kaikki pelialueella olevat päällystetyt tiet ja polut, rakennukset, mittamerkit, sadettajan kannet, pintavesikaivot, penkit, opasteet ja jäteastiat ovat kiinteitä haittoja. Vapautuminen säännön 16-1 mukaisesti.

2 Sähköjohdot ja -tolpat

Puisto-kentän väylillä 5 ja 8 on sähkölinjoja. Pallon osuessa sähköjohtoon tai tolppaan, on lyönti uusittava rangaistuksetta. Katso sääntö 14-6, kuinka toimia.

3 Kiinteä haitta viheriön läheisyydessä

Pelaaja voi vapautua säännön 16 .1b nojalla kiinteän haitan vaikutuksesta pallon ollessa yleisellä pelialueella ja kiinteä haitta on: Pelilinjalla, ja se on a) enintään kahden mailanmitan etäisyydellä viheriöstä, ja b) enintään kahden mailanmitan etäisyydellä pallosta.

Poikkeus –Vapautumista ei sallita, jos pelilinja ei ole tarkoituksenmukainen. Vapautumista ei sallita tämän paikallissäännön perusteella, jos pelaaja valitsee pelilinjan, joka on selkeästi epätarkoituksenmukainen.

4 Istutetut puut ja pensaat

Vastaistutetut puut ja pensaat, jotka on merkitty sinivalkoisin paaluin ovat kiellettyä pelialuetta, jota käsitellään epänormaalina kenttäolosuhteena. Kielletyn pelialueen haittaamisesta täytyy vapautua ilman rangaistusta Säännön 16.1f mukaisesti.

Sen sijaan puiden ympärillä olevat verkot (myyrä- ja jänissuojat) ovat kentän oleellisia rakenteita, joista ei voi vapautua rangaistuksetta.

5 Bunkkerit

Väylän 15 bunkkerin portaat ovat kiinteä, ei liikuteltava haitta. Vapautuminen säännön 16-1 mukaisesti.

6 Estealueet

Estealueet on merkitty joko punaisiksi tai keltaisiksi. Mikäli on käytetty myös samanvärisiä viivoja, ovat nämä viivat estealueiden rajoja.

Huomautus:

Väylän 13 avauksessa oikealla on vesiesteen takana, väylällä 11 OB-raja. Mikäli pallo kuitenkin kääntyy väylän 11 puolelta väyliä erottavalle punaiselle estealueelle, saa vain tämän tilanteen kohdalla poikkeuksellisesti pelata myös estealueen vastakkaiselta puolelta eli tässä tapauksessa väylän 13 puolelta. Sääntö 17.1d + poikkeus.

7 Kentän ulkorajat

Kentän ulkorajat on merkitty raja-aidalla tai valkoisin paaluin (sääntö 18.2). Pallo on ulkona, vaikka se edellä mainitussa tilanteessa päätyisikin kentän toiselle osalle, jossa pelaaminen on sallittua.

Huomautus:

Väylän 18 viheriö vasemmalla puolella olevaan kiviaitaan maalattu valkoinen viiva tarkoittaa, että mikäli pallo on kiviaidan päällä, on se ulkona. Hiekkatiestä voi vapautua kohdan 1.  mukaisesti joko ennen kiviaitaa tai viheriön vasempaan yläkulmaan riippuen kumpi paikka on lähempänä pallon sijaintia.

RANGAISTUS PAIKALLISSÄÄNNÖN RIKKOMISESTA:

Lyöntipeli – kaksi lyöntiä, Reikäpeli – reiän menetys

 

Voimassaolo

Nämä Sea Golf Rönnäsin Meri- ja Puisto-kenttää koskevat paikallissäännöt ovat voimassa 30.3.2019 lähtien. Mahdollisista muutoksista ja tilapäisistä poikkeamista ilmoitetaan aina erikseen kotisivuilla tai kilpailukohtaisissa määräyksissä.

Paikallissäännöt 020719 (2)

Lue kaikki uutiset kategoriassa Ajankohtaista