Paikallissääntöjä täsmennetty

Uutena kohtana paikallissääntöihin on lisätty täsmennys tilanteesta Vesiesteitä ylittävät puusillat ja niiden maapengerrykset. Paikallissäännöt löytyvät Sea Golfin nettisivuilta kohdasta Kilpailut.

 

SEA GOLF RÖNNÄS – PAIKALLISSÄÄNNÖT

 

 1. Polut ja tiet.

Kaikki pelialueella olevat päällystetyt (myös hiekkapäällysteiset) tiet ja polut ovat kiinteitä haittoja. Vapautuminen rangaistuksetta säännön 24-2 mukaisesti pudottamalla pallo lähimmästä vapauttavasta paikasta enintään mailan mitan päähän, ei kuitenkaan lähemmäs lippua. Päällystämättömät tiet ja polut ovat kentän oleellisia osia.

 

 1. Pumppukoppi

Meri-kentän väylällä 1 oleva pumppukoppi on kiinteä haitta. Vapautuminen säännön 24-2 mukaisesti.

 

 1. Sähköjohdot ja -tolpat

Puisto-kentän väylillä 5 ja 8 on sähkölinjoja. Pallon osuessa sähköjohtoon, on lyönti uusittava rangaistuksetta. Mikäli pallo osuu sähkötolppaan tai tolpan tukirakenteisiin, jatketaan peliä pallon sijaintipaikalta.

 

 1. Mittapaalut

Väylän reunassa olevat keltaiset paalut (2 mustaa viivaa) ovat etäisyysmerkkejä, joilta mitattu matka viheriön keskelle on 150 m. Väylän reunassa olevat keltaiset paalut, joissa on 1 mustaa viiva ovat etäisyysmerkkejä, joilta mitattu matka viheriön keskelle on 100 m. Mittapaalut ovat kiinteitä haittoja, joita ei saa siirtää eikä poistaa, mutta mikäli mittapaalu haittaa lyöntiasentoon asettautumista tai mailan liikerataa, voi pelaaja vapautua rangaistuksetta säännön 24-2 mukaisesti (kts. kohta 1)

 

 1. Kiinteä haitta viheriön läheisyydessä

Pallon ollessa pelialueella enintään kahden mailanmitan päässä kiinteästä haitasta, joka sijaitsee enintään kahden mailanmitan päässä pelattavan viheriön reunasta, ja tämä haitta sijaitsee pelilinjalla pallon ja reiän välissä, saa pelaaja nostaa pallonsa, puhdistaa ja pudottaa sen lähimpään paikkaan, joka a) vapauttaa haitasta, b) ei ole lähempänä reikää ja c) ei ole esteessä tai viheriöllä. Pelaaja saa vapautuksen myös, jos kiinteä haitta on enintään kahden mailanmitan päässä viheriön reunasta pelaajan puttilinjalla. Tällöin pallon saa nostaa ja asettaa lähimpään paikkaan, joka a) vapauttaa haitasta, b) ei ole lähempänä reikää ja c) ei ole esteessä. Pallon saa puhdistaa, kun se nostetaan.

 

 1. Istutetut puut ja pensaat
  Istutetut puut ja pensaat, jotka on merkitty sinivalkoisin paaluin, ovat kunnostettavaa aluetta, jolta pelaaminen on kielletty. Jos puut tai pensaat tai merkkipaalut häiritsevät pelaajan lyöntiasentoa tai hänen mailansa aiottua heilahdusrataa, on pelaajan vapauduttava rangaistuksetta kunnostettavan alueen vaikutuksesta säännön 25-1b mukaisesti enintään mailanmitan päähän lähimmästä vapauttavasta paikasta, ei kuitenkaan lähemmäksi reikää.

 

Sen sijaan puiden ympärillä olevat verkot (myyrä- ja jänissuojat) ovat kentän oleellisia osia, joista ei voi vapautua rangaistuksetta.

 

 1. Hiekkaesteet

Hiekkaesteissä olevat irtokivet ovat liikuteltavia haittoja ja ne saa rangaistuksetta poistaa.

 

 1. Vesiesteet

Vesiesteet on merkitty keltaisin merkein. Mikäli on käytetty keltaisia viivoja, ovat viivat vesiesteen rajoja ja merkit vain ilmoittavat vesiesteen sijainnista.

 

Sivuvesiesteet on merkitty punaisin merkein. Mikäli on käytetty punaisia viivoja, ovat viivat sivuvesiesteen rajoja ja merkit vain ilmoittavat sivuvesiesteen sijainnista

 

Vesiesteitä ylittävät sillat

Väylillä 11-13 on puurakenteisia siltoja, joiden maapengerrys ulottuu useissa paikoissa sillan molemmin puolin olevien, sivuvesiestettä osoittavien punaisten paalujen esteen puolelle. Vesiesteen raja kulkee kuitenkin paalulta paalulle eli sekä maapengerrykset että itse puusilta ovat vesiesteessä, josta pelataan säännön 26 mukaisesti.

 

 1. Kentän ulkorajat

Kentän ulkorajat on merkitty raja-aidalla tai valkoisin paaluin (sääntö 27). Pallo on ulkona, vaikka se edellä mainitussa tilanteessa päätyisikin kentän toiselle osalle, jossa pelaaminen on sallittua.

Huomautus:

Väylän 18 viheriö vasemmalla puolella olevaan kiviaitaan maalattu valkoinen viiva tarkoittaa, että mikäli pallo on kiviaidan päällä, on se ulkona. Hiekkatiestä voi vapautua kohdan 1.  mukaisesti joko ennen kiviaitaa tai viheriön vasempaan yläkulmaan riippuen kumpi paikka on lähempänä pallon sijaintia.

 

 1. Etäisyyttä mittaavat laiteet

Etäisyyttä mittaavat laitteet ovat sallittuja. Mikäli pelaaja täyden kierroksen aikana käyttää jotakin laitetta (mukaan lukien monitoimilaitteet kuten älypuhelimet) mitatakseen muuta kuin etäisyyttä (esimerkiksi korkeuseroa, tuulennopeutta tms.), hän rikkoo Sääntöä 14-3.

 

 

RANGAISTUS PAIKALLISSÄÄNNÖN RIKKOMISESTA:

Lyöntipeli – kaksi lyöntiä, Reikäpeli – reiän menetys

 

Voimassaolo

Nämä Sea Golf Rönnäsin Meri- ja Puisto-kenttää koskevat paikallissäännöt ovat voimassa 15.5.2016 lähtien. Mahdollisista muutoksista ja tilapäisistä poikkeamista ilmoitetaan aina erikseen kotisivuilla tai kilpailukohtaisissa määräyksissä.

Lue kaikki uutiset kategoriassa Ajankohtaista, Kentänhoito