Muutoksia paikallissääntöihin – tilapäinen paikallissääntö

8.5.2023
Tilapäinen paikallissääntö

Meri-kentän väylä 6 vasemmassa reunassa – noin 200 m viheriöstä – on tehty salaojatöitä, joka on nyt sorapinnalla. Vapautus rangaistuksetta lähimpään vapauttavaan paikkaan, johon pallo dropataan. Vapautussääntö ei koske aiempina vuosina tehtyjä kaivantoja, jotka ovat nyt nurmettuneet ja vaikka kaivuu-ura olisikin vielä nähtävillä, esim. väylä kolmen oikeassa reunassa hieman ennen viheriötä.


Väylän 8 OB-paalut entisiin paikkoihin

Saadun palautteen perusteella päätettiin palauttaa väylän 8 oikealla puolella olevat OB-paalut samoihin paikkoihin, missä ne olivat ennen isoa siirtomuutosta. Keskeisin syy oli, että teepaikalta ei voi aina nähdä, meneekö pallo Kabbölentien reunan OB-linjan ylitse vai häviääkö se mahdollisesti ennen OB-linjaa olevaan ojaan. Tämä sääntöpalautus astuu voimaan heti.


Paikallissääntöihin merkittäviä muutoksia

Sea Golf Rönnäsin paikallissäännöissä tapahtuu isohko muutos, kun kentän ulkorajojen (OB) sijaintia muutetaan. Väylien 1 ja 8 oikealla puolella ja vastaavasti väylien 13 ja 18 vasemmalla puolella olevat OB-paalut poistetaan kokonaan, samoin kuin väylän 18 päässä olevat paalut. Muutos tuli ajankohtaiseksi liittotuomari Timo Huvisen ja kansainvälisen tuomarimme Arto Teittisen ollessa organisoimassa Mid Tour -kisaa Rönnäsissä.

Näissä kaikissa uusi OB-raja kulkee väylien vieressä olevan yleisen tien asfaltoinnin kentän puoleisessa reunassa. Ja koska yleinen tie ei ole pelialueella, ei asfaltin stanssia tai lyöntiä haittaava reuna oikeuta vapautukseen – niin kuin ei tosin muuallakaan ulkorajoilla. Ulkona saa toki seistä.

Tämä sääntömuutos antaa pelaajille hieman leveämmät väylät ja antaa siis hieman anteeksi epäonnistunutta lyöntiä. On kuitenkin huomattava muutama asia:

  • jos pallo menee väylällä 8 tien yli Puisto-kentän puolelle, niin vaikka pallo olisikin pelattava Puiston kakkosväylältä, on pallo ulkona, koska se ylitti OB-rajan
  • päätösväylän vasemmassa ”takakulmassa” on aika paljon puustoa ja kasvillisuutta ja vaikka pallo jääkin pelaajien mielestä pelialueelle, on aina harkittava varapallon lyöntiä. Samahan koskee väylää 8, jossa ennen tietä on aika heinikkoinen oja, johon pallo saattaa hävitä. Jos pallo löytyy ojasta, niin pelaajalla on kolme vaihtoehtoa
    • lyödä ojasta
    • palata lyömään uusi pallo paikasta, josta edellinen lyönti lähti.
    • julistaa pallo pelaamattomaksi ja jatkaa säännön 19 mukaan. On kuitenkin huomattava, jos pelaaja päättää vapautua pallon ja lipun suunnassa taaksepäin (19.2b), ei pelaaja voi vapautua tielle. Pelaajan valitessa sivulle vapautumisen (19.2c), voi hän siis pudottaa pallon kahden mailanmitan sisälle pallon sijaintipaikasta.
  • mikäli pallo suuntautuu em. väylille selvästi tai edes mahdollisesti kohti yleisiä teitä, on pelaajan/pelaajien muistettava huutaa kuuluva FORE!

Väylän 13 oikeassa reunassa, väylän 11 puolella olevat OB-paalut jäävät turvallisuussyistä voimaan.

Samoin väylän 2 oikean ja takareunan, väylän 7 oikean reunan ja myös Puiston kaikki nykyiset OB-paalujen paikat jäävät toistaiseksi voimaan. Huomaathan myös, että väylän 18 viheriön vasemmassa reunassa olevan hiekkatien kivireunus ei ole enää OB-raja, vaikka alareunassa saattaa olla vielä haalea viiva. Uusi OB-raja on siis Kabbölentie. Hiekkatiestä vapaudutaan paikallissääntöjen kodan 1 Haitat mukaisesti.  Muutoksen tuomaa palautetta käsitellään kesäkauden aikana kenttätoimikunnassa.

Nämä säännöt astuvat voimaan 1.6.2022 klo 8.

Uudet paikallissäännöt löytyvät kokonaisuudessaan etusivujemme kohdasta Kilpailut/Paikallissäännöt.

 

Lue kaikki uutiset kategoriassa Ajankohtaista, Kapteenin teemat