Kentänhoito tiedottaa

30.5.2023

Kenttien viheriöt on kylvetty toukokuun puolessa välissä. Väylien kylvöt saatiin valmiiksi toukokuun alussa. Viheriöt on ilmastettu pienellä umpitapilla (8mm) tiistaina 30.5. Viheriöt on jyrätty hoitotyön jälkeen eikä työ ei vaikuta pelattavuuteen lainkaan. Ilmastuksella saadaan parannettua viheriön läpäisevyyttä ja estettyä liiallista kovettumista (tiivistymistä).

Leikkuurytmi 1.6.2023 alkaen:
Väylät 2-3 kertaa viikossa
Viheriöt päivittäin (välipäiviä pidetään sateiden, kasvun ja muun tarpeen mukaan).
Karheikot: leikkuu jatkuvaa

Kastelu
Kastelujärjestelmä on käytössä toistaiseksi pääosin arkisin yöllä. Kastelun tarpeeseen vaikuttavat mm. lämpö ja kasvun nopeus.

3.5.2023

Viheriöt ovat selvinneet talvesta pääosin erittäin hyvin. Meren viheriöillä heikkoja kohtia on vain yksittäisillä viheriöillä. Puistossa talven aiheuttamia vaurioita on heinälajikkeesta johtuen enemmän.

Väylille on suoritettu pystyleikkuu ja kylvö huhtikuun lopulla. Viheriöiden kylvöt alkavat toukokuun alussa.

Kastelujärjestelmä on käytössä normaalisti.

Vesikäyttöiset wc:t ovat kastelujärjestelmän käyttöön oton myötä myös avoinna. Vesivessat löytyvät Merellä väyliltä 8. ja 14. Puistossa kenttä-wc:t ovat lähtöpaikalla sekä väylällä 4/7.

Kevään kone- ja laitehankintoja:
– Uusi kiinteistötraktori
– Väylien kylvökone (yhteinen laite Nevaksen kanssa)
– Klubitalon ja huoltohallin katoille on asennettu aurinkopaneeleita, yhteensä noin 120kpl.

– Myöhemmin alkukesän aikana saamme käyttöömme 4kpl uusia golfautoja sekä mm. viheriöiden kylvöyksiköt.

 


 

Kentän avaaminen lähestyy

Pääsäinen tuli tänäkin keväänä liian aikaisin kentän avaamisen suhteen. Pääsiäiseksi sekä seuraavalle viikolle on luvattu lämmintä, jonka myötä väylät sulavat ja kuivavat.

Tiedotamme kentän avaamisen aikatauluista tässä kohtaa viimeistään Pääsiäisen jälkeen.

Range 5.4.2023

Rangekone on käytössä niin pitkään, kuin pallot riittävät koneessa. Keruu lyöntialueelta ei ole vielä mahdollista. Rangen kausikortit eivät vielä toimi. Kone toimii mm. lähimaksulla ja poleteilla.

Puisto 5.4.2023

Kuvia 4.4. ja 3.4.2023

Lumitilanne 23.3.2023

16.3.2023

Kenttien viheriöiltä on poistettu lunta ja jäätä. Jäätä on tarvittaessa poistettu hiekan ja holkituksen avulla. Tilanne viheriöillä on toistaiseksi parempi kuin keväällä 2022.

Väylien hiekoitukset ovat alkaneet viikolla 11. Hiekoitusta voidaan tehdä aamuisin yöpakkasen kovetettua lumen pinnan traktoria kestäväksi.

Rangelta on poistettu valtaosa lumipeitteestä. Rangen avaamisen kannalta tärkeää on myös mahdollisuus kerätä palloja, joka vaatii sen, että ainakin osa keruualueesta on sula ja riittävän kuiva.

Talvella yhdessä Nevaksen kanssa hankittu/ tilattu väylien kylvökone saapui. Väyliä päästään kylvämään keväällä maan kuivuttua riittävästi. Rönnäsissä tehtävien töiden jälkeen kone siirtyy Nevaksen käyttöön.

Samassa yhteydessä saapuivat myös viheriökoneeseen tilatut uudet kylvöyksiköt, jotka on tarkoitettu vain viheriöille. Hankittujen lisälaitteiden avulla voidaan reagoida nopeammin mahdollisiin talvituhoihin. Mahdolliset vauriokohdat lähtevät nopeammin kasvuun ja korjaantumaan kun siemen saadaan laitteiden avulla heti oikeaan syvyyteen mahdollisimman hyvän itävyyden mahdollistamiseksi.

 

26.2.2023

Kenttien viheriöiltä on aloitettu poistamaan viimeisimpien sateiden kerryttämiä lumikinoksista. Lumen poistolla pyritään ehkäisemään lumen sulaminen ja jäätyminen viheriön pintaan.

Kenttien viheriöistä valtaosalla on tällä hetkellä hyvä tai vähintäänkin ok-tilanne. Vain muutamalla viheriöllä on jäätä paksumpi kerros.

Jään poistossa on käytetty apuna sekä rakeista lannoitetta että alla olevassa kuvassa näkyvä Puiston 9. viheriölle kokeiltu talviholkitus, joka osoittautui pehmeällä jäällä varsin toimivaksi menetelmäksi.

29.1.2023

Sahaavat lämpötilat aiheuttavat haasteita kentän talvehtimiselle.

Meren osalta noin puolet kentän viheriöistä ovat lumipeitteen alla ja niille ei ole muodostunut jäätä. Lopuilla viheriöillä on jäätä vaihteleva määrä ja viheriöitä avataan yksitellen tilanteen mukaan. 18. väylän viheriöltä poistettiin lumipeite (noin 30cm) lumilingolla viikolla 4 ja pinta ehti sulaa täysin muutaman lämpimän päivän aikana.

Puiston viheriöillä on niin ikään jäätä vaihtelevasti. Lunta Puistossa on vähemmän kuin Merellä.

5.1.2023

Viheriöiden pintaan ei ole muodostunut jäätä Joulun ajan sateista huolimatta. Viheriöiden pinnat ovat pääosin sulat ja marraskuussa viheriöille tehdyt ilmastusreiät ovat avoinna, jolloin sulamisvesi pääsee pois maan pinnalta. Viheiröiden tilannetta seurataan aktiivisesti.

Kentällä on lunta noin 10cm kerros. Maapohja ei ole jäässä. Kaikkea liikkumista kentän alueella tulee välttää huolto-/ kävelyteitä lukuun ottamatta. Käveltäessä lumi pakkaantuu esimerkiksi viheriön pintaan ja jäätyy siihen myöhemmin, joka heikentää heinän kykyä selvitä hengissä kevääseen.

Kuva 3.1.2023

Klubin alueen teitä aurataan samassa yhteydessä mökkialueen aurauksien kanssa. Teitä myös hiekoitetaan tarvittaessa. Huomaathan kuitenkin, että klubitalo on suljettu talviharjoittelupalveluita lukuun ottamatta ja teiden ja polkujen ylläpitoa tehdään vain tarvittavilta osilta.

Ladut
Hiihtolatuja ei tämän hetken tilanteen mukaan pystytä ajamaan kentälle talveksi. Lumen määrä ei toistaiseksi riitä ja toisaalta mikäli viheriöiden lumipeitettä joudutaan myöhemmin talven aikana keventämään, tulee samalla avata kentän huoltotiet, joka katkaisee ladut.

 

4.12.2022

Kentällä on lunta 5-10cm kerros. Maapohja ei ole jäässä. Kaikkea liikkumista kentän alueella tulee välttää huolto-/ kävelyteitä lukuun ottamatta. Käveltäessä lumi pakkaantuu esimerkiksi viheriön pintaan ja jäätyy siihen myöhemmin, joka heikentää heinän kykyä selvitä hengissä kevääseen.

Klubin alueen teitä aurataan samassa yhteydessä mökkialueen aurauksien kanssa. Teitä myös hiekoitetaan tarvittaessa. Huomaathan kuitenkin, että klubitalo on suljettu talviharjoittelupalveluita lukuun ottamatta ja teiden ja polkujen ylläpitoa tehdään vain tarvittavilta osilta.

 

23.11.2022

Kentän viheriöiltä on aloitettu poistamaan lunta.  Lumi poistetaan kahdesta syystä:

1. Viheriön pohja ei jäässä ja lunta ehti kertyä niin paljon, että riski lumen jäätymisellä viheriön pintaan on suuri, kun (jos) Lämpötila nousee.

Viheriöt eivät selviä jään alla reilua kahta kuukautta pidempään. Myös kasvitaudit etenevät sulassa maassa lumipeitteen alla ikävän tehokkaasti.

2. Toisena syynä lumen poistoon on kentän mahdollinen avaaminen vielä sään lämmetessä.  Lumi sulaa viheriöiltä huomattavasti hitaammin kuin muilta osin kenttää, jossa pidempi heinä luo lämpöä eristävän kerroksen.

 

16.11.2022
Viheriöiden ilmastukset on saatu valmiiksi. Viheriöt on jyrätty työn jälkeen, jotta pelipinta olisi mahdollisimman tasainen.

Meren 1. väylän oikealle laidalle on siirretty puuntaimia, joiden tarkoitus on kasvaesssaan tuoda suojaa viereiselle Ruukinrannantielle.

Meren 11. väylän viheirön viereinen hiekka-alue on peitetty hakkeella. Alueelle tehdään vielä istutuksia ja sitä maisemoidaan. Hakealue on normaalia pelialuetta.

Rangea ja tiipaikkoja on valmisteltu talveen siten, että raneglla on enää vain yksi linjanaru, jonka takaa tuee lyödä. Meren tiipaikkojen 3, 13 ja 16 tiimerkit on yhdistetty ja merkitty, jotat ne on helppo löytää keväällä, jos hitaasti sulavilta tiipaikoilta joudutaan linkoamaan lunta pois.

14.11.2022
Puiston viheriöiden talveen valmistavat ilmastukset ovat valmistuneet(tapitus). Viheriön pinta jyrätään työn jälkeen. Meren ilmastus on aloitettu tiistaina 15.11. ja valmistuu loppuviikon aikana.

Merelle rakennettavien tiipaikkojen työt jatkuvat. Syksyn 2022 aikana on tarkoitus saada valmiiksi väylien 1, 2, 3, 9 ja mahdollisesti väylän 6. tiipaikat.

8.11.2022
Kentän kastelujärjestelmä tyhjennetään tiistaina 8.11.2022.

Kastelujärjestelmän tyhjennyksen myötä vesikäyttöiset WC:t poistuvat käytöstä. Loppukauden ajan käytössä ovat perinteiset puuceet väylillä Meri 7, Meri 15, Puisto 3 sekä Puiston parkkialue.

Tyhjennyksessä putkissa oleva vesi puhalletaan pois järjestelmästä, jotta ei jäätyessään riko putkia tai sadettimia.

Kastelujärjestelmän tyhjennys käynnissä.

28.10.2022
Tiipaikkojen piikitys on saatu valmiiksi. Väylien piikitys aloitetaan perjantaina 28.10.2022. Työ ei vaikuta pelaamiseen.

Tiipaikkojen rakentaminen Meri-kentällä etenee. Väylien 1, 2 ja 3. uudet tiipaikat ovat viimeistelytöitä lukuun ottamatta valmiina. Tiipaikat pyritään kylvämään vielä ennen talvea, jolloin kasvu käynnistyy keväällä sään lämmetessä.

Mikäli syksy jatkuu kuivana (ja lumettomana), pyritään tekemään vielä 6 ja 9 väylien tiipaikkojen pohjat valmiiksi.

Tiipaikat on piikitetty 18mm tapilla.

Meren 2. väylän tiipaikan kasteluputken ura

3. väylän kastelun toimivuus ehdittiin jo testaamaan.

Meren 1. väylän uuden tiipaikan pohja.

Meren 2. väylän uuden tiipaikan sijainti.

 

17.10.2022
Talveen valmistavia hoitotöitä

  • Kenttien viheriöiden talveen valmistava ilmastus tehdään marraskuussa sääennusteen mukaan. Viheriöille ei ole tehty syksyn aikana pelaamiseen vaikuttavia hoitotoimenpiteitä, joten viheriöt ovat vielä ”kesäkunnossa”.
  • Väylien hiekoitukset on suoritettu syyskuun aikana eikä hiekka enää vaikuta pelaamiseen.
  •  Viheriöiden ja väylien leikkuuta suoritetaan tarpeen mukaan. Viheriöiden aamukastetta poistetaan lyhyellä sadetuksella tarpeen mukaan. Sadetus on tällöin päällä hetkellisesti (noin 5min) heti aamulla.
  • Kastelujärjestelmä tyhjennetään lokakuun lopulla, jonka myötä em. sadetus sekä vesikäyttöiset WC:t poistuvat käytöstä.

14.10.2022
Tiipaikkojen rakentamista Merellä

Merelle rakennetaan uusia tiipaikkoja nykyisten punaisten tiipaikkojen etupuolelle, jolloin kentälle tulee yksi pituusvaihtoehto lisää. Tiipaikat on tarkoitus rakentaa kausien 2022-2024 aikana.

Syksyllä 2022 rakennetaan tiipaikat Meren 1, 2 ja 3 väylille, joille on jo ajettu pohjamassoja ja asennettu kastelua.

5.10.2022
Puiston 8. väylän uuden tiipaikan viimeistelytyöt ovat käynnissä.

Tiipaikan pohja on kasattu kentän vesiesteiden ruoppauksen yhteydessä joitakin vuosia sitten. Maa-aineksen kuivuttua riittävästi, on tiipaikkaa päästy nyt muokkaamaan. Samalla on hyödynnetty Isnäsistä saatua maa-aineista. Uuden tiipaikan muoto, kasvualusta ja kylvöt viimeistellään vielä syksyn 2022 aikana, jolloin tiipaikka saadaan käyttöön pelikaudella 2023.


 

Meren väylien hiekoitukset on aloitettu viikon 36. lopulla. Hiekoitus on aloitettu Meren 10-18 väyliltä ja päivässä saadaan tehtyä noin 2 väylää. Hiekoitusta suoritetaan vain kuivalla säällä.

Hiekoitetuilla väylillä on voimassa siirtosääntö (30cm). Tämän lisäksi lyöntimatot, joita on saatavilla 1. tiiltä,  on otettu käyttöön. Lyöntimattojen käyttö kilpailuissa määritellään erikseen.

Väylähiekoituksen työvaiheet:
1. Väylän leikkuu
2. Hiekan levitys katelevittimellä
3. Verkotus

Hiekoitetut väylät (tilanne 26.9.2022): Meri ja Puisto on saatu hiekoitettua kokonaan.


Puiston viheriöt on hiekoitettu ja kylvetty tiistaina 6.9.

Meren 10-18 viheriöt on kylvetty ja hiekoitettu tiistaina 23.8.

Meren 1-9 viheriöt on kylvetty ja hiekoitettu tiistaina 30.8.

Hoitotyö ei vaikuta merkittävästi viheriöiden tasaisuuteen. Hiekka painuu heinän kasvun ja sadetuksen myötä maapohjaan.

 

Tiipaikkojen ilmastus, kylvö ja hiekoitus on käynnissä ja saadaan valmiiksi 2.9. mennessä. Työ ei vaikuta pelaamiseen.

 

Lue kaikki uutiset kategoriassa Ajankohtaista, Kentänhoito