Kahden kapteenin kausi

Sea Golf Rönnäsin hallitus on valinnut kaudelle 2023 monen muun seuran tavoin kaksi kapteenia: kapteeniksi Rami Holopaisen ja ladykapteeniksi Hilkka Sarapiston, jolle kausi on ensimmäinen. Kapteenien

työnjako on; Ramin tehtävät ennallaan, Hilkka jatkaa naistoimikunnan vetäjänä ja ladykapteeni nimike yhdistää eli on kunnianimike kuten muissa seuroissa. Toisaalta korostaa uusien naisjäsenten mukaanottoa ja ladykapteenin kierrosta kentällä. Molemmat ovat seuran hallituksen jäseniä.

Lue kaikki uutiset kategoriassa Ajankohtaista, Kapteenin teemat, Klubitoimikunta, Naistoimikunta, Senioritoimikunta