Kentänhoito tiedottaa

30.11.2023

Kenttä suljettiin marraskuun puolessa välissä pakkasten myötä.

Kenttien viheriöt ehdittiin juuri syväilmastamaan (sekä Meri että Puisto), jonka avulla varmistetaan mahdollisten sulamisvesien pääseminen pois viheriön pinnalta.

Kentällä on harvennettu puustoa Meren 9. väylän laidalta sekä ylemmän harjoitusviheriön ympäriltä. Puut haketetaan suoraan 5. väylän vasemmalle laidalle parantamaan nykyistä haketettua aluetta.

Sähköinen viheriökone saapui loppusyksystä ja se on valmiina kesäkauteen 2024.

Uudet tiipaikat
Meren uusista tiipaikoista valmiina ovat kauden 2023 lopulla:
1: valmis
2. valmis
3. valmis
5. valmis
6. valmis
9. valmis
11. kesken, massat ajettu
13. kesken, runkotyöt ja putket valmiina, viimeistely tekemättä
16. kesken, runkotyöt ja putket valmiina, viimeistely tekemättä
17. valmis
18. kesken, massat ajettu

Tiipaikat otetaan käyttöön kesäkaudelle 2024.

 

31.10.2023

Tiipaikkojen ilmastus on käynnissä. Ilmastus tehdään umpitapeilla. Tiipaikkojen valmistuttua aloitetaan väylien ilmastus.

Uusien tiipaikkojen osalta väylän 13. tiipaikan rakennustyöt on aloitettu.

Raffialueiden holkitus on aloitettu Puistossa.

Maanantai 8.10.2023

Tiipaikkaremontin edetessä seuraavat tiipaikat pelataan toistaiseksi tilapäisiltä paikoilta:

Meri 5: sininen ja punainen tii väylän alussa vasemmalla puolella.
Meri 17. punainen tii väylän alussa karheikon reunassa.

Keskiviikko 4.10.2023

Syyskuun lopulla tehdyt hoitotyöt viheriöille onnistuivat hyvin. Ilmastuksen avulla saatiin poistettua liiallista kuitua viheriön pinnasta. Myös hiekan levitys onnistui hyvin. Tavoite on saada holkki mahdollisimman täyteen hiekkaa. Hiekkaa jää tarkoituksellisesti myös viheriön pintaan, josta se hiljalleen painuu ruohon juureen.

Väylien hiekoitus etenee Meri-kentällä. Ensimmäisenä on hiekoitettu sateiden myötä kosteimmiksi jäävät väylät.

Meren uusin tiipaikkojen rakentaminen etenee loppusyksyn aikana seuraavasti (tavoitteellinen):

Meri 5. > viimeistellään lyöntipinta ja kylvetään
Meri 17. > viimeistellään lyöntipinta ja kylvetään

Meri 11. > rakennetaan pohja ja kastelu. Kylvö sään mukaan joko syksyllä tai heti keväällä 2024.
Meri 13. > rakennetaan pohja ja kastelu. Kylvö sään mukaan joko syksyllä tai heti keväällä 2024.
Meri 16. > rakennetaan pohja ja kastelu. Kylvö sään mukaan joko syksyllä tai heti keväällä 2024.
Meri 18. > rakennetaan pohja ja kastelu. Kylvö sään mukaan joko syksyllä tai heti keväällä 2024.

Meri 18. viheriö 4.10.2023

17. tiiremontti

Harjoitusviheriö 4.10.2023

1. Väylä on hiekoitettu ja verkotettu syyskuun lopulla.

 

Keskiviikko 27.9.2023

Kenttien viheriöt on ilmastettu maanantain 25.- keskiviikon 27.9. aikana. Viheriöt jyrättiin, hiekoitettiin ja verkotettiin hoitotyön jälkeen. Viheriön pinnalla on hiekkaa, joka osittain vielä painuu ilmastusreikiin. Osa hiekasta jää viheriön pintaan ja se painuu alas heinän kasvaessa. Viheriöt ovat hiekan myötä tasaiset ja käyttäytyvät putattaessa loogisesti.

Väylien hiekoitusta jatketaan sään salliessa tulevina viikkoina.

 

20.9.2023

Väylien hiekoitukset aloitetaan viikolla 38. Hiekoitus etenee noin 2 väylää/ päivä tahdilla ja sitä voidaan tehdä vain kuivalla säällä. Hiekan levityksen jälkeen maa harjataan ja verkotetaan. Hiekoitustöiden myötä otetaan käyttöön lyöntialustat, joita on lainattavissa Meren 1. tiin luota. Palautathan alustan Meren 18. viheriön takana olevaan laatikkoon.

Viheriöt ilmastetaan viikolla 39. Ilmastus tehdään heti maanantaina 25.9.2023, mikäli sääennuste pysyy sateettomana. Alkuviikolla pelataan yhdistelmäkenttiä hoitotyön etenemisen mukaan, joista tiedotetaan erikseen viikonlopun aikana.

Oletettu työjärjestys ilmastukselle on:
Ma 25.9. Meri 1-9
Ma 25.9./ ti 26.9. Meri 10-18
Ke 27.9. Puisto

 


 

Kastelua käytetään myös mm. hoitoaineiden levityksen jälkeen.

17. väylän uusi tiipaikka. Tii yhdistetään nykyiseen punaiseen töihin ja samalla koko tiialue siirretään hieman vasemmalle, jotta tii saa paremmin valoa.

Loppukesän aamut ovat parhaimmillaan upeita, myös pelaamiseen.

Meren 17. väylän viheriön tautia on pyritty vähentämään hoitoaineilla.

Elokuun lopun myrsky kaatoi puun Puiston 3. väylän laidalta.

 

25.8.2023

Meren 1. väylällä on kokeiltu demokäytössä olevaa robottiväyläleikkuria.

Meren 5. väylälle on aloitettu rakentamaan uutta tiipaikka nykyisen punaisen tiin etupuolelle. Uusi tiipaikka liittyy uusien tiipaikkojen rakentamiseen, jolla tuodaan yksi mittavaihtoehto lisää pelaajille. Tiipaikat on nyt rakennettu tai aloitettu rakentamaan Meren väylillä: 1, 2, 3, 5, 6, 9. Uusia tiipaikkoja rakennetaan vielä ainakin väylille 11, 13, 16, 17 ja 18. Tiit otetaan käyttöön kesällä 2024.

Väylien kylvöjä on tehty elokuussa tarvittavin osin kenttää. Myös alkukesällä tehdyt kylvöt onnistuivat kuivuudesta huolimatta lopulta varsin hyvin.

Viheriöiden ja väylien kunto on parantunut jatkuvasti heinäkuun alusta lähtien. Meren 17. viheriöllä on jonkin verran sienitautia, joka ei juurikaan vaikuta pinnan tasaisuuteen vaan on enemmän esteettinen haitta.

Huom huom. paikkaammehan kaikki jäljet kentällä, kuten kuuluu. Heikosti paikattuja lyöntijälkiä on runsaasti etenkin väylillä.

Meri 5. väylän uusi tiipaikka rakenteilla.

Robottileikkuri testissä.

10.7.2023

Meren 4. väylän viheriön etubunkkeri kunnostetaan tiistaina 11.7.- keskiviikkona 12.7.

Viheriöiden piikki-ilmastus aloitetaan tiistaina 11.7. Huom ilmastus tehdään pienellä umpipiikillä ja työ ei näy pelaajalle lainkaan tai vaikuta pelaamiseen. Ilmastus tehdään viheriön pinnan läpäisevyyden parantamiseksi sekä liiallisen tiiveyden poistamiseksi.

Meren 14. väylän viheriön viereinen polku viimeistellään alkuviikosta.

8.7.2023

Leikkuiden viikkorytmi:
Viheriöt – päivittäin (lepopäivä tarpeen mukaan)
Väylät – 3 kertaa viikossa
Raffit – kerran viikossa (raffikone leikkaa jatkuvasti ja ehtii noin viikossa koko kentän läpi).

Viheriöiden leikkuukorkeus 3,2mm. Viheriöiden pintojen tasaisuus on parantunut merkittävästi kesäkuun lopulta lähtien, jonka myötä on päästy käyttämään kevyitä pystyyleikkuuyksiköitä viheriöiden leikkuun yhteydessä. Näiden avulla leikkuujälki on entistä tarkempi.

Meren 18. väylällä on saatu valmiiksi väyläbunkkereiden reunojen kanttaus ja uusiminen. Samalla uusittiin pelisuunnasta katsottuna vasemman puoleinen viheriöbunkkeri. Seuraavaksi korjataan Meren 4. väylän viheriön etubunkkeri.

Meren 10. väylälle tehtiin uusi polku, jonka toivotaan vähentävät liikennettä 10. viheriön sekä 18. tiin välissä ja vähentävän näin vaaratilanteita tiiltä avattaessa. Golfautojen tulee jatkossa mahdollisuuksien mukaan käyttää uutta polkua. Uusia teitä tehdään myös Meren 14. ja 15. väylille sekä levennetään 12. väylän siltaa.

Väyläsadettimia on vaihdettu uusiin tarpeen mukaan. Kaivannoista vapautuminen rangaistuksetta.

 

4.7.2023

Viheriöt
Kenttien viheriöiden leikkuurytmi on palannut takaisin normaaliin hellejakson jälkeen. Viheriöt hiekoitettiin kesäkuussa kahdesti, jolloin niitä leikattiin osittain ns. hiekkaterillä, jotta hiekka ei pilaa uusia leikkuuyksiköitä. Leikkuujälki on heikompaa hiekkaterillä. Viheriöt selvisivät hellejaksosta hyvin ja kylvöt ovat pääsääntöisesti nousseet esiin. Viheriöiden leikkuukorkeus on nyt 3,2mm.

Viheriöille levitettiin rakeinen lannoite viikolla 26.

Väylät
Väylille levitettiin kosteutta sitovaa hoitoainetta maanantaina 3.7, joka vaikuttaa lähes koko heinäkuun ajan. Hoitoaine sitoo kostetutta heinään ja vähentää sen haihtumista. Väylän ovat alkaneet vihertämään, kun kasteluvettä on saatu sekä taivaalta että sadetusjärjestelmästä. Myös väylien kylvöt ovat pääosin selvinneet hellejaksosta ja kuivuudesta. Kylvöt näkyvät tasaisina viivoina ennen kuin heinä alkaa leviämään sivuille.

Kasteluveden tilanne on nyt normaali.

Meren 18. väylän bunkkereiden kanttaus ja reunojen kunnostus on valmistumassa. Väyläbunkkereiden reunat pinotaan peliin vaikuttavilta osilta kauttaaltaan, jonka lisäksi kunnostetaan ja pinotaan vasemmanpuoleinen viheriöbunkkeri.

28.6.2023

Kasteluveden osalta tilanne on kesäkuun lopulla parantunut huomattavasti. Meriveden pinnan noustessa myös ojien kautta kentän kastelualtaaseen pumpattavaa murtovettä on käytettävissä hyvin. Hyvin vähäsuolainen murtovesi sekoittuu kastelualtaan makeaan veteen.

Kenttää sadetetaan pääosin öisin, jolloin vesi imeytyy tehokkaimmin.  Tarvittaessa sadetus on väylillä päällä myös päivisin, joka voi aiheuttaa 5-10 odottamista pelaajille.

Leikkuuta suoritetaan tarpeen mukaan.

 

19.6.2023

Viheriöt on hiekoitettu kevyesti maanantaina 19.6. Hiekan avulla saadaan tasoitettua viheriöiden pintoja.

Helteen ja kuivuuden vaikutukset kentän hoitoon:
Huom. Kentän ollessa kuiva, on entistä tärkeämpää, että kärryillä ja golfautolla liikutaan mahdollisimman paljon polkuja hyödyntäen. Golfautoa ei missään tapauksessa tule ajaa tiipaikan reunaan tai liian lähelle viheriötä.
– Viheriöille ja tiipaikoille on levitetty kosteutta sitovaa hoitoaineitta, joka suojaa alueita kuivumiselta.
– Väylien leikkuuta tehdään tarpeen mukaan. Väyläleikkuri leikkaa mm. vain kasvavia alueita, joissa sadetus tai metsän suoja lisäävät kasvua. Leikkuurytmi 1 kerta/ viikkoa, normaalisti 3 kertaa/ viikko.
– Raffeja leikataan niin ikään vain tarpeen mukaan.

Kastelu
Kasteluveden määrä on vähentynyt meren pinnan ollessa matalalla, jolloin uutta vettä ei saada pumpattua altaisiin toivotusti. Kastelua priorisoidaan viheriöille ja tiipaikoille. Sadetus on päällä öisin, jolloin sen vaikutus on tehokkain. Kun vesitilanne paranee, kastellaan normaalisti myös muita osia kentistä. Tällöin sadetus voi olla päällä myös päivisin.

Bunkkereiden kanttausta ja reunojen siistimistä jatketaan sekä Meren että Puiston väylillä.

12.6.2023

Viheriöt on hiekoitettu kevyesti maanantaina 12.6. Hiekan avulla saadaan tasoitettua viheriöiden pintoja.

Helteen ja kuivuuden vaikutukset kentän hoitoon:
– Viheiröille ja tiipaikoille on levitetty kosteutta sitovaa hoitoaineitta, jotta alueet eivät pääse kuivumaan.
– Väylien leikkuuta tehdään tarpeen mukaan. Väyläleikkuri leikkaa mm. vain kasvavia alueita, joissa sadetus tai metsän suoja lisäävät kasvua. Leikkuurytmi 1 kerta/ viikkoa, normaalisti 3 kertaa/ viikko.
– Raffeja leikataan niin ikään tarpeen mukaan.

Kastelu
Kasteluveden määrä on vähentynyt meren pinnan ollessa matalalla, jolloin uutta vettä ei saada pumpattua altaisiin toivotusti. Kastelua priorisoidaan viheriöille ja tiipaikoille. Sadetus on päällä öisin, jolloin sen vaikutus on tehokkain.

Kun vesitilanne paranee, kastellaan normaalisti myös muita osia kentistä. Tällöin sadetus voi olla päällä myös päivisin.

Bunkkereiden kanttausta ja reunojen siistimistä on tehty sekä Meren että Puiston väylillä.

30.5.2023

Kenttien viheriöt on kylvetty toukokuun puolessa välissä. Väylien kylvöt saatiin valmiiksi toukokuun alussa. Viheriöt on ilmastettu pienellä umpitapilla (8mm) tiistaina 30.5. Viheriöt on jyrätty hoitotyön jälkeen eikä työ ei vaikuta pelattavuuteen lainkaan. Ilmastuksella saadaan parannettua viheriön läpäisevyyttä ja estettyä liiallista kovettumista (tiivistymistä).

Leikkuurytmi 1.6.2023 alkaen:
Väylät 2-3 kertaa viikossa
Viheriöt päivittäin (välipäiviä pidetään sateiden, kasvun ja muun tarpeen mukaan).
Karheikot: leikkuu jatkuvaa

Kastelu
Kastelujärjestelmä on käytössä toistaiseksi pääosin arkisin yöllä. Kastelun tarpeeseen vaikuttavat mm. lämpö ja kasvun nopeus.

3.5.2023

Viheriöt ovat selvinneet talvesta pääosin erittäin hyvin. Meren viheriöillä heikkoja kohtia on vain yksittäisillä viheriöillä. Puistossa talven aiheuttamia vaurioita on heinälajikkeesta johtuen enemmän.

Väylille on suoritettu pystyleikkuu ja kylvö huhtikuun lopulla. Viheriöiden kylvöt alkavat toukokuun alussa.

Kastelujärjestelmä on käytössä normaalisti.

Vesikäyttöiset wc:t ovat kastelujärjestelmän käyttöön oton myötä myös avoinna. Vesivessat löytyvät Merellä väyliltä 8. ja 14. Puistossa kenttä-wc:t ovat lähtöpaikalla sekä väylällä 4/7.

Kevään kone- ja laitehankintoja:
– Uusi kiinteistötraktori
– Väylien kylvökone (yhteinen laite Nevaksen kanssa)
– Klubitalon ja huoltohallin katoille on asennettu aurinkopaneeleita, yhteensä noin 120kpl.

– Myöhemmin alkukesän aikana saamme käyttöömme 4kpl uusia golfautoja sekä mm. viheriöiden kylvöyksiköt.

 


 

Kentän avaaminen lähestyy

Pääsäinen tuli tänäkin keväänä liian aikaisin kentän avaamisen suhteen. Pääsiäiseksi sekä seuraavalle viikolle on luvattu lämmintä, jonka myötä väylät sulavat ja kuivavat.

Tiedotamme kentän avaamisen aikatauluista tässä kohtaa viimeistään Pääsiäisen jälkeen.

Range 5.4.2023

Rangekone on käytössä niin pitkään, kuin pallot riittävät koneessa. Keruu lyöntialueelta ei ole vielä mahdollista. Rangen kausikortit eivät vielä toimi. Kone toimii mm. lähimaksulla ja poleteilla.

Puisto 5.4.2023

Kuvia 4.4. ja 3.4.2023

Lumitilanne 23.3.2023

16.3.2023

Kenttien viheriöiltä on poistettu lunta ja jäätä. Jäätä on tarvittaessa poistettu hiekan ja holkituksen avulla. Tilanne viheriöillä on toistaiseksi parempi kuin keväällä 2022.

Väylien hiekoitukset ovat alkaneet viikolla 11. Hiekoitusta voidaan tehdä aamuisin yöpakkasen kovetettua lumen pinnan traktoria kestäväksi.

Rangelta on poistettu valtaosa lumipeitteestä. Rangen avaamisen kannalta tärkeää on myös mahdollisuus kerätä palloja, joka vaatii sen, että ainakin osa keruualueesta on sula ja riittävän kuiva.

Talvella yhdessä Nevaksen kanssa hankittu/ tilattu väylien kylvökone saapui. Väyliä päästään kylvämään keväällä maan kuivuttua riittävästi. Rönnäsissä tehtävien töiden jälkeen kone siirtyy Nevaksen käyttöön.

Samassa yhteydessä saapuivat myös viheriökoneeseen tilatut uudet kylvöyksiköt, jotka on tarkoitettu vain viheriöille. Hankittujen lisälaitteiden avulla voidaan reagoida nopeammin mahdollisiin talvituhoihin. Mahdolliset vauriokohdat lähtevät nopeammin kasvuun ja korjaantumaan kun siemen saadaan laitteiden avulla heti oikeaan syvyyteen mahdollisimman hyvän itävyyden mahdollistamiseksi.

 

26.2.2023

Kenttien viheriöiltä on aloitettu poistamaan viimeisimpien sateiden kerryttämiä lumikinoksista. Lumen poistolla pyritään ehkäisemään lumen sulaminen ja jäätyminen viheriön pintaan.

Kenttien viheriöistä valtaosalla on tällä hetkellä hyvä tai vähintäänkin ok-tilanne. Vain muutamalla viheriöllä on jäätä paksumpi kerros.

Jään poistossa on käytetty apuna sekä rakeista lannoitetta että alla olevassa kuvassa näkyvä Puiston 9. viheriölle kokeiltu talviholkitus, joka osoittautui pehmeällä jäällä varsin toimivaksi menetelmäksi.

29.1.2023

Sahaavat lämpötilat aiheuttavat haasteita kentän talvehtimiselle.

Meren osalta noin puolet kentän viheriöistä ovat lumipeitteen alla ja niille ei ole muodostunut jäätä. Lopuilla viheriöillä on jäätä vaihteleva määrä ja viheriöitä avataan yksitellen tilanteen mukaan. 18. väylän viheriöltä poistettiin lumipeite (noin 30cm) lumilingolla viikolla 4 ja pinta ehti sulaa täysin muutaman lämpimän päivän aikana.

Puiston viheriöillä on niin ikään jäätä vaihtelevasti. Lunta Puistossa on vähemmän kuin Merellä.

5.1.2023

Viheriöiden pintaan ei ole muodostunut jäätä Joulun ajan sateista huolimatta. Viheriöiden pinnat ovat pääosin sulat ja marraskuussa viheriöille tehdyt ilmastusreiät ovat avoinna, jolloin sulamisvesi pääsee pois maan pinnalta. Viheiröiden tilannetta seurataan aktiivisesti.

Kentällä on lunta noin 10cm kerros. Maapohja ei ole jäässä. Kaikkea liikkumista kentän alueella tulee välttää huolto-/ kävelyteitä lukuun ottamatta. Käveltäessä lumi pakkaantuu esimerkiksi viheriön pintaan ja jäätyy siihen myöhemmin, joka heikentää heinän kykyä selvitä hengissä kevääseen.

Kuva 3.1.2023

Klubin alueen teitä aurataan samassa yhteydessä mökkialueen aurauksien kanssa. Teitä myös hiekoitetaan tarvittaessa. Huomaathan kuitenkin, että klubitalo on suljettu talviharjoittelupalveluita lukuun ottamatta ja teiden ja polkujen ylläpitoa tehdään vain tarvittavilta osilta.

Ladut
Hiihtolatuja ei tämän hetken tilanteen mukaan pystytä ajamaan kentälle talveksi. Lumen määrä ei toistaiseksi riitä ja toisaalta mikäli viheriöiden lumipeitettä joudutaan myöhemmin talven aikana keventämään, tulee samalla avata kentän huoltotiet, joka katkaisee ladut.

 

4.12.2022

Kentällä on lunta 5-10cm kerros. Maapohja ei ole jäässä. Kaikkea liikkumista kentän alueella tulee välttää huolto-/ kävelyteitä lukuun ottamatta. Käveltäessä lumi pakkaantuu esimerkiksi viheriön pintaan ja jäätyy siihen myöhemmin, joka heikentää heinän kykyä selvitä hengissä kevääseen.

Klubin alueen teitä aurataan samassa yhteydessä mökkialueen aurauksien kanssa. Teitä myös hiekoitetaan tarvittaessa. Huomaathan kuitenkin, että klubitalo on suljettu talviharjoittelupalveluita lukuun ottamatta ja teiden ja polkujen ylläpitoa tehdään vain tarvittavilta osilta.

 

23.11.2022

Kentän viheriöiltä on aloitettu poistamaan lunta.  Lumi poistetaan kahdesta syystä:

1. Viheriön pohja ei jäässä ja lunta ehti kertyä niin paljon, että riski lumen jäätymisellä viheriön pintaan on suuri, kun (jos) Lämpötila nousee.

Viheriöt eivät selviä jään alla reilua kahta kuukautta pidempään. Myös kasvitaudit etenevät sulassa maassa lumipeitteen alla ikävän tehokkaasti.

2. Toisena syynä lumen poistoon on kentän mahdollinen avaaminen vielä sään lämmetessä.  Lumi sulaa viheriöiltä huomattavasti hitaammin kuin muilta osin kenttää, jossa pidempi heinä luo lämpöä eristävän kerroksen.

 

16.11.2022
Viheriöiden ilmastukset on saatu valmiiksi. Viheriöt on jyrätty työn jälkeen, jotta pelipinta olisi mahdollisimman tasainen.

Meren 1. väylän oikealle laidalle on siirretty puuntaimia, joiden tarkoitus on kasvaesssaan tuoda suojaa viereiselle Ruukinrannantielle.

Meren 11. väylän viheirön viereinen hiekka-alue on peitetty hakkeella. Alueelle tehdään vielä istutuksia ja sitä maisemoidaan. Hakealue on normaalia pelialuetta.

Rangea ja tiipaikkoja on valmisteltu talveen siten, että raneglla on enää vain yksi linjanaru, jonka takaa tuee lyödä. Meren tiipaikkojen 3, 13 ja 16 tiimerkit on yhdistetty ja merkitty, jotat ne on helppo löytää keväällä, jos hitaasti sulavilta tiipaikoilta joudutaan linkoamaan lunta pois.

14.11.2022
Puiston viheriöiden talveen valmistavat ilmastukset ovat valmistuneet(tapitus). Viheriön pinta jyrätään työn jälkeen. Meren ilmastus on aloitettu tiistaina 15.11. ja valmistuu loppuviikon aikana.

Merelle rakennettavien tiipaikkojen työt jatkuvat. Syksyn 2022 aikana on tarkoitus saada valmiiksi väylien 1, 2, 3, 9 ja mahdollisesti väylän 6. tiipaikat.

8.11.2022
Kentän kastelujärjestelmä tyhjennetään tiistaina 8.11.2022.

Kastelujärjestelmän tyhjennyksen myötä vesikäyttöiset WC:t poistuvat käytöstä. Loppukauden ajan käytössä ovat perinteiset puuceet väylillä Meri 7, Meri 15, Puisto 3 sekä Puiston parkkialue.

Tyhjennyksessä putkissa oleva vesi puhalletaan pois järjestelmästä, jotta ei jäätyessään riko putkia tai sadettimia.

Kastelujärjestelmän tyhjennys käynnissä.

28.10.2022
Tiipaikkojen piikitys on saatu valmiiksi. Väylien piikitys aloitetaan perjantaina 28.10.2022. Työ ei vaikuta pelaamiseen.

Tiipaikkojen rakentaminen Meri-kentällä etenee. Väylien 1, 2 ja 3. uudet tiipaikat ovat viimeistelytöitä lukuun ottamatta valmiina. Tiipaikat pyritään kylvämään vielä ennen talvea, jolloin kasvu käynnistyy keväällä sään lämmetessä.

Mikäli syksy jatkuu kuivana (ja lumettomana), pyritään tekemään vielä 6 ja 9 väylien tiipaikkojen pohjat valmiiksi.

Tiipaikat on piikitetty 18mm tapilla.

Meren 2. väylän tiipaikan kasteluputken ura

3. väylän kastelun toimivuus ehdittiin jo testaamaan.

Meren 1. väylän uuden tiipaikan pohja.

Meren 2. väylän uuden tiipaikan sijainti.

 

17.10.2022
Talveen valmistavia hoitotöitä

  • Kenttien viheriöiden talveen valmistava ilmastus tehdään marraskuussa sääennusteen mukaan. Viheriöille ei ole tehty syksyn aikana pelaamiseen vaikuttavia hoitotoimenpiteitä, joten viheriöt ovat vielä ”kesäkunnossa”.
  • Väylien hiekoitukset on suoritettu syyskuun aikana eikä hiekka enää vaikuta pelaamiseen.
  •  Viheriöiden ja väylien leikkuuta suoritetaan tarpeen mukaan. Viheriöiden aamukastetta poistetaan lyhyellä sadetuksella tarpeen mukaan. Sadetus on tällöin päällä hetkellisesti (noin 5min) heti aamulla.
  • Kastelujärjestelmä tyhjennetään lokakuun lopulla, jonka myötä em. sadetus sekä vesikäyttöiset WC:t poistuvat käytöstä.

14.10.2022
Tiipaikkojen rakentamista Merellä

Merelle rakennetaan uusia tiipaikkoja nykyisten punaisten tiipaikkojen etupuolelle, jolloin kentälle tulee yksi pituusvaihtoehto lisää. Tiipaikat on tarkoitus rakentaa kausien 2022-2024 aikana.

Syksyllä 2022 rakennetaan tiipaikat Meren 1, 2 ja 3 väylille, joille on jo ajettu pohjamassoja ja asennettu kastelua.

5.10.2022
Puiston 8. väylän uuden tiipaikan viimeistelytyöt ovat käynnissä.

Tiipaikan pohja on kasattu kentän vesiesteiden ruoppauksen yhteydessä joitakin vuosia sitten. Maa-aineksen kuivuttua riittävästi, on tiipaikkaa päästy nyt muokkaamaan. Samalla on hyödynnetty Isnäsistä saatua maa-aineista. Uuden tiipaikan muoto, kasvualusta ja kylvöt viimeistellään vielä syksyn 2022 aikana, jolloin tiipaikka saadaan käyttöön pelikaudella 2023.


 

Meren väylien hiekoitukset on aloitettu viikon 36. lopulla. Hiekoitus on aloitettu Meren 10-18 väyliltä ja päivässä saadaan tehtyä noin 2 väylää. Hiekoitusta suoritetaan vain kuivalla säällä.

Hiekoitetuilla väylillä on voimassa siirtosääntö (30cm). Tämän lisäksi lyöntimatot, joita on saatavilla 1. tiiltä,  on otettu käyttöön. Lyöntimattojen käyttö kilpailuissa määritellään erikseen.

Väylähiekoituksen työvaiheet:
1. Väylän leikkuu
2. Hiekan levitys katelevittimellä
3. Verkotus

Hiekoitetut väylät (tilanne 26.9.2022): Meri ja Puisto on saatu hiekoitettua kokonaan.


Puiston viheriöt on hiekoitettu ja kylvetty tiistaina 6.9.

Meren 10-18 viheriöt on kylvetty ja hiekoitettu tiistaina 23.8.

Meren 1-9 viheriöt on kylvetty ja hiekoitettu tiistaina 30.8.

Hoitotyö ei vaikuta merkittävästi viheriöiden tasaisuuteen. Hiekka painuu heinän kasvun ja sadetuksen myötä maapohjaan.

 

Tiipaikkojen ilmastus, kylvö ja hiekoitus on käynnissä ja saadaan valmiiksi 2.9. mennessä. Työ ei vaikuta pelaamiseen.

 

Kategoriassa Ajankohtaista, Kentänhoito